Wat houdt Regietheater in?

Regietheater is een werkvorm waarmee je, door de inzet van acteurs, met een team of groep medewerkers (gedrags)vaardigheden onderzoekt.

Spel brengt je dichter bij je kern

Regietheater is een middel om gewenste of ongewenste houding en gedrag bespreekbaar te maken zonder belerend te zijn. Het versterkt de samenwerking en draagt bij aan het onderling vertrouwen.

Energiek!

Humor en plezier

Iedereen doet mee

10 tot 500 collega’s

Workshop vitaal aan het werk
 • NA DEZE INTERVENTIE:

 • IS IEDEREEN BEWUST VAN GEWENST EN ONGEWENST GEDRAG

 • KAN MEN MET ELKAAR DE DISCUSSIE AANGAAN OVER HET THEMA

 • IS ER ENERGIE OM MET ELKAAR TE WERKEN AAN NIEUW GEDRAG

 • LIGT DE FOCUS MEER OP OPLOSSEN EN MINDER OP KLAGEN

Hoe werkt het?

Samen met je collega’s kijk je bij Regietheater naar een of meerdere scènes waarin de eigen (werk)situatie wordt uitgebeeld. In deze, vaak komische scenes, gaan een aantal zaken ‘verkeerd’. Dit verkeerde gedrag ga je vervolgens verbeteren door de acteurs aan te sturen, dat doe je door middel van regieaanwijzingen. De trainer leidt de interactie, de acteurs spelen de (verschillende) suggesties uit. Zo ontwikkel je met elkaar de scene van ongewenst naar gewenst, van hoe het niet moet naar hoe je het wel graag wilt hebben.

Eventueel kan een collega uit het publiek de rol van de acteur overnemen waardoor de interactie toeneemt en de collega’s actief betrokken worden bij de scene. Zo werk je met elkaar totdat iedereen tevreden is over het resultaat.

Regietheater verschilt van het klassieke rollenspel. Met de inzet van rollenspel train je specifieke vaardigheden. Hier lees je meer over de inzet van trainingsacteurs.

Deze interventie wordt op maat gemaakt.

Wat levert het op?

 • Bewustwording van het effect van (on)gewenst gedrag
 • Aanzet tot discussie van juiste houding of gedrag
 • Verkenning of verdieping van competenties
 • Het creëren van draagvlak voor een nieuwe situatie
 • Als quickscan om meningen en opvattingen te peilen
Regietheater 2

Wat draagt het bij?

Energie! Mensen zitten op het puntje van hun stoel en worden enorm aangesproken om mee te doen. Humor en plezier. De scenes zijn vaak komisch. Spelend leren is een werkvorm die weinig moeite kost en snel resultaat oplevert. Positief klimaat. De focus ligt op oplossingen niet op klagen.

Voor wie

Deze interventie is geschikt voor teams en organisaties van 10 tot 500 medewerkers.

Waarom Rechargery

Zo geeft de Rechargery richting aan regietheater

 • Persoonlijke benadering
 • Teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand
 • Kleine groepen
 • Werken vanuit ervarend leren
 • Reflectie en leren in de praktijk
 • Vooraf afstemmen van resultaat en opbrengst
 • Ervaren en breed ontwikkelde teamcoaches

Heb je vragen over Regietheater of hoe deze interventie jouw organisatie verder kan helpen?

Bel ons op 030-2072729 of mail naar info@therechargery.com

Laten we kennismaken

Benieuwd hoe onze programma's teams beter laten samenwerken?