Embodied Leadership

Leiding geven vanuit je intentie

Zodra je geboren wordt, en ook al in de maanden daarvoor, ervaar je met je lijf. Aanraking, geluiden, leren kruipen en later lopen, zijn ervaringen die starten in en met je lijf. Dat gaat vanzelf, we leren door te doen. Later ontwikkel je je ratio, start het denken en ga je betekenis geven aan de dingen. Je krijgt taal en kan woorden gebruiken om betekenis te geven. Zo ontstaat de eerste afsplitsing van ons lijf. Het verhaal, de gedachte, van de ervaring wordt belangrijker dan de ervaring zelf. Zo ontwikkelt leren en ervaren langzaam van body-based naar brain-based en ga je minder open een nieuwe ervaring in. Het verhaal, de gedachte, is de waarheid geworden. Op die manier ontstaat er afstand tussen hoofd en lijf, tussen de eigenlijke ervaring en de gedachte over die ervaring.

Om weer terug te kunnen gaan naar het ervaren, is het belangrijk jouw lijf en de beleving van je lijf een plek te gaan geven in de interactie. Interactie met jezelf en de interactie tussen jou en de ander. Je lijf een plek geven is weer leren vertrouwen op je gevoel. Vertrouwen op je gevoel is lastig omdat we dat verleerd zijn. Je hebt geleerd te begrijpen met je brein, je hebt het aangeleerd om je verstand te gebruiken. Om te kunnen begrijpen zetten we ons brein in, embodied leadership leert je om te begrijpen met je lijf.

Een goede vriend van mij had een belangrijke sollicitatie. Hij zat in de laatste ronde en het ging tussen hem en een andere kandidaat. Hij had zich goed voorbereid. Die ochtend zat hij tegenover een driekoppige directie voor zijn laatste gesprek. “Ik was vijf minuten in gesprek en toen heb ik het gesprek stopgezet”, zei hij tegen mij. Ik was verbaasd. “Het voelde niet goed. Ik kon het niet verklaren maar er klopte iets niet”, zei hij. Dat was nogal wat, het laatste gesprek voor die belangrijke baan en dan het gesprek stopzetten. “En toen?”, vroeg ik. “Ik sprak uit dat ik het gesprek niet goed voelde lopen. Het grappige was”, vervolgde hij, “Dat de drie aan de andere kant van de tafel in koor zeiden dat ze precies hetzelfde ervoeren”. Hij heeft de baan overigens gekregen.

Intentie

Zodra je meer vertrouwd bent met je lichaam kom je dichter bij je intentie. Je intentie is dat wat je ten diepste bent. Zonder alles wat we denken te moeten zijn, of willen zijn. Je intentie is wie je ten diepste bent. Waar we het contact met ons lichaam zijn kwijtgeraakt zijn we ook het contact met ons zelf kwijtgeraakt. Dan leef je je verhaal en dat verhaal, of dat wat je liever wilt zijn noemen we ego. Embodied zijn is aansluiten bij jouw intentie. Het pad volgen dat er voor jou ligt. Dat is vele malen makkelijker dan bedenken wat je zou willen zijn of hoe anderen je graag zien.

Zodra je embodied bent, kom je makkelijker in contact met jezelf en daardoor makkelijker in contact met de mensen om je heen. Zo ervaar je in het contact met de ander ook een andere intentie. Je maakt verbinding op een ander niveau. Soms zal dat ingaan tegen de logica. Of denken we dat we iets moeten vinden of doen terwijl het anders voelt. Leren vertrouwen op de intentie maakt leiderschap makkelijker en richting geven lichter. Zo ontwikkelt zich embodied leadership.

Worden wie je bent

Embodied leadership herstelt de verbinding tussen hoofd en lijf en laat je hart weer spreken. Dan kan je opnieuw contact maken met jezelf, met datgene wat je ten diepste bent. Leren vertrouwen op de kracht van ontwikkeling en groei, die van nature in iedereen aanwezig is, om je te verbinden met dat wat om je heen is. Dat is allemaal in je lijf aanwezig. Wil jij ook weer verbinding voelen met je oprechte intentie en je eigen leider zijn? Zet dan de stap naar embodied leadership!

Embodied Leadership

Deel deze post!

Benieuwd hoe onze programma's teams beter laten samenwerken?