Wat betekent eigenaarschap?

Ze komt geregeld te laat. Vijf minuten, tien minuten, niet overdreven veel te laat maar wel met regelmaat. Het begint de andere teamleden ook op te vallen. “Laten we nog even wachten”, zegt een, “ik wil gewoon beginnen” zegt een ander. Zo vullen de eerste minuten van de teamcoaching zich tot het moment dat het verlate teamlid binnenstapt.

Dit wordt een patroon. De eerste keer is er nog begrip, de tweede keer ontstaat er discussie over wat te doen en bij de derde keer wordt mij gevraagd of ik de collega aan wil spreken op haar gedrag. Daar ben ik blij mee, dat die vraag mij gesteld wordt, en ik ga het niet doen. Het is niet aan mij. Het is aan de teamleden om antwoord te geven op de vraag, wat betekent eigenaarschap?

Eigenaarschap in teams

Het is overigens niet zo gek dat de teamleden naar mij kijken en daarmee de verantwoordelijkheid ergens anders leggen. Je ziet in de lange geschiedenis van organisatie- en teamontwikkeling een verandering komen van hiërarchisch-sturend naar zelfsturend. De verantwoordelijkheid komt daarmee steeds lager in de organisatie te liggen. Zo ook in deze organisatie waar de initiële vraag was om meer zelfsturend vermogen en eigenaarschap in het team te brengen.

Ik heb de vraag om in te grijpen gelaten en de keuze om in gesprek te gaan over het gedrag van de collega aan het team gelaten. Er gebeurt niets. Als de collega binnenkomt stelt iedereen haar gerust en is er tijd voor koffie en even bijpraten. Later die dag bespreek ik feedforward en de stappen om het gesprek met elkaar aan te gaan.  Bij de vraag om te oefenen met eigen casuïstiek blijft het stil. “Ik heb geen goed voorbeeld”, zegt een van de teamleden. De anderen knikken instemmend. “Jullie hebben genoeg voorbeelden”, zeg ik, “Zelfs een zeer recente”, voeg ik er glimlachend aan toe.

Wat betekent eigenaarschap?

Je verantwoordelijk voelen voor wat goed gaat en wat beter kan én initiatief tot verbetering nemen is eigenaarschap in teams tonen. Hoe je eigenaarschap toont leer je in je gezin van herkomst, vroeger thuis aan de keukentafel. In wat je leert van je ouders of opvoeders, in hoe je op je eigen benen staat, ontwikkel je eigenaarschap. Zo leer je over verantwoordelijkheid kunnen nemen, het uitspreken van wensen en verlangens, fouten mogen maken en over ‘ok’ of ‘niet ok’ zijn.

Onderdeel van het team

De collega die te laat was luisterde naar de feedback. Ze begreep haar collega’s. Ze voelde zich te weinig onderdeel van het team en voelde daarmee minder verantwoordelijkheid voor haar bijdrage, in welke hoedanigheid dan ook. Door de feedback van de collega’s voelde ze heel sterk dat ze onderdeel was van het team. Dat deed haar goed. Onderdeel zijn van een team had ze nooit zo geleerd, vroeger aan de keukentafel. Daar de feedback kon ze meer onderdeel zijn van het team en daarmee deel van het geheel.

Hoe je op je eigen benen bent gezet zegt veel over hoe je eigenaarschap in teams kunt tonen en wat je daarin hebt te leren. In ons teamprogramma ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van ieder lid de teamontwikkeling, zo kun je samen groeien.

Eigenaarschap in teams

Deel deze post!

Benieuwd hoe onze programma's teams beter laten samenwerken?