Herkennen van werkstress en het gesprek aangaan 

Een training voor leidinggevenden en HR-professionals in het voorkomen van uitval. Hoe voorkom je burn-out en zorg je dat medewerkers niet uitvallen? In deze training leer je signalen herkennen die wijzen op spanning en stress, je leert hoe je het gesprek aan moet gaan met je medewerkers en je weet op het juiste moment de juiste keuzes te maken om uitval te voorkomen. Daarnaast kijk je naar je eigen vitaliteit en leer je hoe je een voorbeeld kan zijn voor je team.

Belangrijk in het voorkomen van uitval is op de juiste manier het gesprek aangaan. Vaak vinden we het lastig om de juiste toon te vinden. We denken dat we te bemoeierig zijn of dat stress en spanning iets privé is. Zo laten werkstress en spanning onnodig voortwoekeren. We leren je ontspannen het gesprek aangaan en de juiste vragen te stellen. Vertellen over hoe stress bij jou werkt zorgt vaak al voor enorm veel herkenning en commitment. Herkennen van werkstress in een vroeg stadium bespaart veel geld en houdt medewerkers gezond.

Wat zijn de oorzaken van werkstress?

Werkdruk

Werkdruk wordt ervaren als er chronisch te weinig tijd is om al het werk af te krijgen. De oorzaak kan liggen in een verkeerde planning, verouderde werkprocessen of te weinig eigen verantwoordelijkheid.

Digitalisering

Ons sociale verkeer is enorm divers geworden en de contact momenten zijn toegenomen. We hebben contact via de telefoon, mail, app, face-to-face en doen dat zowel werk als privé veel meer. Door het constante appel om te reageren kan er stress ontstaan. De kans op overspanning neemt hierdoor toe.

Houding

We doen meer en meer zittend werk. Werknemers brengen tegenwoordig veel meer tijd achter hun desk door. In de huidige Coronacrisis werken veel medewerkers thuis en is het gezamenlijke loopje in de pauze moeilijker te organiseren. Alert zijn op je houding en voldoende in beweging blijven is van wezenlijk belang om burn-out en gezondheidsklachten te voorkomen.

Zo herken je de signalen van werkstress:

Signalen van het hoofd

 • Piekeren
 • Slechte concentratie
 • Vergeetachtig

Signalen van het hart

 • Depressief
 • Afzonderen
 • Angstig
 • Niet tegen kritiek kunnen

Signalen van het lijf

 • Nekklachten
 • Rugklachten
 • Slaapproblemen
 • Duizeligheid
 • Buikpijn
 • Nervositeit

Zodra je de signalen herkent, is het tijd om actie te ondernemen. Je moet contact gaan leggen met je medewerker en de situatie benoemen. Vanuit oprechte belangstelling kom je in gesprek en ga je aan de slag om werkstress te verminderen.  In de training staan we uitgebreid stil bij wat stress is en hoe je stress kunt herkennen. We leren je hoe stress werkt vanuit hoofd, hart en lijf. Hoe zorgen die drie elementen voor stress en spanning en belangrijker nog, wat kun jij doen om stress en spanning te voorkomen en de collega zo begeleiden dat deze ontspannen bij kan dragen aan het organisatiedoel.

Zorg jij voor een organisatie zonder werkstress?

Aan bod komen:

 • Persoonlijke intake
 • Herkennen van stress
 • Theorie inspanning en ontspanning
 • Gesprekstechnieken
 • Van werkdruk naar vitaliteit
 • Belemmeringen in het gesprek aangaan
 • Persoonlijke casuïstiek

Voor wie?

Dit programma is geschikt voor HR-professionals, leidinggevenden en iedereen die professioneel het gesprek moet aangaan rond burn-out, stress en overspanning en dat makkelijker wil laten lopen.

Meer informatie
Herkennen van werkstress