Teamontwikkeling Onderwijs

Beter leren samenwerken

Met het programma voor teamontwikkeling Beter Samenwerken leren teamleden wat er nodig is om slimmer, gemotiveerder en effectiever met elkaar te werken.

De teamleden ontwikkelen zelfkennis, krijgen inzicht in hoe teams ontwikkelen en leren zichzelf en elkaar daarmee beter kennen. Tijdens dit programma, met een doorlooptijd van 6 maanden, ontwikkelen de teamleden eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfsturend vermogen.

Met ‘Beter Samenwerken’ worden de kwaliteiten van iedere docent optimaal ingezet, is iedereen van waarde en worden doelen en ambities makkelijker gehaald. Zo ontstaan hechte teams die verantwoordelijkheid nemen. Teamontwikkeling Onderwijs zorgt voor vitaal onderwijs.

Beter Samenwerken
 • NA DEZE TRAINING:

 • ZIJN ALLE TEAMLEDEN VAN WAARDE EN DIE WAARDE WORDT INGEZET OM HET TEAM TE VERSTERKEN

 • WETEN TEAMLEDEN ELKAAR TE VINDEN EN SPREKEN ZE ZICH UIT

 • IS ER EEN GEDEELDE AMBITIE

 • ZIJN DE TEAM LEDEN VERBONDEN EN WETEN ZE VERBINDING TE MAKEN

 • DELEN TEAMLEDEN DE EIGEN BEHOEFTE

Wat gaan we doen met Teamontwikkeling Onderwijs?        

Voorafgaand. Persoonlijke intake. Wie ben ik?

Met een persoonlijke intake zetten de teamleden de eerste stap richting samenwerken. De vragen, ‘Wie ben ik?’ en ‘Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?’, zijn het vertrekpunt voor alle teamleden om zichzelf en elkaar te versterken.

Dag 1. Waar willen we heen?

Samen het ontwikkeldoel bepalen. Met elkaar vormen ze de teamambitie. Dit is het vertrekpunt om de samenwerking vorm te geven.

Dag 2. Wat houdt je tegen?

Herkennen van triggers die persoonlijke groei en teamontwikkeling in de weg staan. Zo ontstaat de veiligheid die nodig is om binnen en buiten het team samen te werken.

Dag 3. Wie zijn de anderen?

Hoe werken we samen? Herkennen van verschillende belangen en behoefte in het team afstemmen en contracteren.

Dag 4. Wat heb je nodig?

Beter worden van en met elkaar. Feedback geven, vragen en ontvangen. Wie de juiste vraag stelt krijgt het juiste antwoord. Met feedback verstevig je de relatie en wordt een team sterker.

Dag 5. Wie is er nog meer?

Tijdens deze dag word je bewust van de organisatiecontext en leer je spreken vanuit gemeenschappelijk belang. Wat is de rol van ons team in deze organisatie? Wat dragen wij bij?

Dag 6. Hoe verder?

Oogsten. Vieren van de behaalde successen en vooruitkijken naar de toekomst. Afstemmen hoe de borging vormgegeven gaat worden.

Hoe zit het programma Teamontwikkeling Onderwijs eruit?

 • Met het hele team
 • Doorlooptijd zes maanden
 • Individuele intake voor alle teamleden
 • Zes bijeenkomsten
 • Reflectie en leren in de praktijk
 • Opdrachten voor op de werkvloer
 • Maximaal 10 deelnemers. Bij grotere teams werken we met meerdere coaches.
 • Zorgvuldige afstemming met opdrachtgever
 • Op eigen locatie of extern
 • Evaluatiemomenten met opdrachtgever
 • Begeleiding van leidinggevende, teamleider of directie.

Dit levert het op                                                                                                  

Met Beter Samenwerken gaan teams slimmer, gemotiveerder en effectiever aan de slag.

Tijdens Beter Samenwerken wordt gewerkt aan vertrouwen, veiligheid en eigenaarschap. Zo ontstaat een stevige VVE.

 • Vertrouwen

De teamleden weten elkaar te vinden en spreken zich uit. De teamleden kennen zichzelf en kennen de ander en weten zo het beste uit zichzelf en elkaar te halen.

 • Veiligheid

Er is een gedeelde en gedragen ambitie. Iedereen is van waarde en die waarde wordt ingezet om het team te versterken.

 • Eigenaarschap

De teamleden hebben een grote mate van zelfsturing en weten hoe ze verantwoordelijkheid moeten nemen.

 

 

Rechargery geeft richting aan samenwerken.

Heb je vragen over de training Teamontwikkeling Onderwijs?

Bel ons op 030-2072729 of mail naar info@therechargery.com

Aanvraag Beter Samenwerken

Overall ben ik blij met de inzichten die je me hebt gegeven en de hulp in mijn zoektocht naar mezelf en hoe ik goed daarmee om kan gaan met mijn team.  

Johannes K.

Ik vond het prettig om even samen met collega’s, met iets anders bezig te zijn dan met werken. Na de training voelde ik me energieker doordat je je bewust werd van jezelf, los van de werkomgeving. De oefeningen waren prettig. Zijn goede handvaten om hier dagelijks mee aan de slag te gaan.

Marjon W.

Ik vind de combinatie van ‘de mens’ en het werk super. Een training gericht op het totale plaatje en niet alleen op kennis en vaardigheden. Wat zet je in als mens. Wie ben je en hoe maak je optimaal gebruik van je kwaliteiten! Super.”  

Anna van S.

Meer over teamontwikkeling Onderwijs?

Benieuwd hoe onze programma's teams beter laten samenwerken?