Rollenspel

Werken met acteurs in een ontwikkelprogramma

Werken met acteurs in een ontwikkelprogramma is een laagdrempelige manier om vaardigheden aan te leren. Een acteur is getraind om bepaald gedrag te laten zien en belangrijker nog, een acteur is in staat om feedback te geven over het effect van de inbreng van de deelnemer. Zo wordt de deelnemer op een laagdrempelige en plezierige manier effectiever.

Wat is een rollenspel

Een Rollenspel is een gesimuleerde situatie waarin jij als deelnemer kan oefenen met het inzetten van een andere houding en ander gedrag om een gewenst doel te bereiken.

Waarom werken met acteurs

Omdat het oefenen van vaardigheden enorm effectief is. Vaak begrijp je prima wat er bedoeld wordt in een training maar het daadwerkelijk doen is vaak een lastige. Met een rollenspel maak je de stap van begrijpen naar doen en kunnen!

Hoe ziet dat er in de praktijk uit

Een goed rollenspel voorbeeld begint met helder krijgen van de situatie, het gedrag van de ander en met welk gedrag de deelnemer wil oefenen. Zo krijgt de acteur een beeld van de rol en het gedrag dat hij moet spelen. De deelnemer speelt een kort deel van die situatie uit en daarna krijgt hij feedback op wat er goed gaat en wat er beter kan. Met die tips doet de deelnemer de scene nog een keer. De acteur reageert op het gedrag en zal bij een andere aanpak anders (belonend) reageren.

Wat is het verschil tussen regietheater en rollenspel

Regietheater is een rollenspel met een grote groep deelnemers. Waar we bij rollenspel 1-op-1 werken, is regietheater vaak voor een groep. Met regietheater kijk je naar een of meerdere scènes waarin de eigen (werk)situatie wordt uitgebeeld. In deze, vaak komische scenes, gaan een aantal zaken ‘verkeerd’. Dit verkeerde gedrag ga je vervolgens verbeteren door de acteurs aan te sturen, dat doe je door middel van regieaanwijzingen. Met elkaar ontwikkelen de deelnemers zo de scene van ongewenst naar gewenst.

Wat is het niet

Een toneelstukje. Het rollenspel is op een leuke en vaak ook komische manier oefenen met vaardigheden. Dit is een serieuze aangelegenheid. Het spel wat gevraagd wordt ligt bij de acteur, de deelnemer hoeft niet te spelen. De deelnemer kan experimenten met gedrag.

Verschil rollenspel en assessment

Bij een assessment wordt de deelnemer ‘onderzocht’ op bepaalde competenties. De acteur gaat bewust op zoek naar in hoeverre deze competenties wel of niet aanwezig zijn. Je zou kunnen zeggen dat een assessment daarmee wat strenger is.

Zo geeft de Rechargery richting aan het rollenspel

Rollenspel

Deel deze post!

Benieuwd hoe onze programma's teams beter laten samenwerken?