Wat houdt de opleiding tot teamcoach in?

Wil jij teams beter laten samenwerken? Werk je graag met mensen en vind je het heerlijk om de dynamiek in een team te onderzoeken? Breng je graag de teamleden verder in ieders ontwikkeling?

De opleiding tot Teamcoach geeft jou alle handvatten om een team de volgende stap te laten zetten. We trainen je in het doen van interventies in een team, we geven je inzicht in jouw eigen rol en stijl van coachen en we leren je hoe je meer inzicht krijgt in dilemma’s en dynamiek van een groep.

Open training

Jaarprogramma

Gecertificeerd

Kleine groep

Workshop vitaal aan het werk
 • NA DEZE OPLEIDING:

 • KEN JE JE EIGEN GESCHIEDENIS EN WEET  JE HOE DIE MEESPEELT IN JE BEGELEIDING

 • WEET JE GROEPSDYNAMIEKEN TE HERKENNEN EN TE BEINVLOEDEN

 • WEET JE HOE JE MOET OMGAAN MET CONFICTEN EN WEERSTAND IN TEAMS

 • WEET JE VAN OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT

 • KAN JE TEAMS BEGELEIDEN IN BETER SAMENWERKEN

Wat we je gaan leren

Je gaat patronen in een team herkennen en weet welke interventies het team verder brengt. Je leert hoe je moet omgaan met verschillende belangen, belangen op individueel niveau, teambelangen en het organisatiebelang. We leren je hoe je teamleden coacht om verantwoordelijkheid te nemen en eigenaarschap te tonen in het samenwerken. Je leert kijken en werken vanuit teamprocessen, groepsdynamica maar ook vanuit systemisch werken en Transactionele Analyse. Je ontwikkelt inzicht in jouw eigen rol, kent je geschiedenis en leert hoe jouw rol je gevormd heeft. Zo ontwikkel je je eigen coachstijl en leer je reflecteren op je eigen ontwikkeling.

Programma

De opleiding tot teamcoach kent drie modules met in totaal negen opleidingsdagen. Daarnaast werk je aan je eigen ontwikkeling middels intervisie en is er een praktijkdag.

Opzet van het programma

Module 1 Wie ben ik? (2 dagen)

In de begeleiding neem je altijd jezelf mee. In dit eerste blok onderzoek je je eigen patronen en systemen en leer je jezelf in te zetten als instrument.

Je leert hoe je zichtbaar bent en hoe niet, hoe je je verhoudt tot weerstand en conflicten en je ontwikkelt jouw voorkeursstijl in begeleiden. Wie ben jij en wat is jouw bijdrage aan het team

Module 2 Wie is de ander? (2 dagen)

Nu je beter weet wat jou drijft kun je de stap maken naar de ander. Wat gebeurt er in de samenwerking tussen jou en de ander? Hoe makkelijk kun je sturen? Welke plek neem je in in de begeleiding en wat doe je in het contact met de ander? In deze module leer je afstemmen met de ander. Wat heeft de ander nodig om verder te komen?

Module 3 Ik en het team (4 dagen)

Nu je weet waar je vandaan komt en wat je meeneemt in het contact met de ander leer je werken met een team. Je leert de verschillende fasen in teamontwikkeling, je leert de wetten van de groep kennen (groepsdynamica), je gaat je ontwikkelen in meebewegen en tegenbewegen, leert afstemmen van jouw eigen proces en het teamproces en werkt in dit blok ook met een eigen case. Hoe ontwikkel je een team naar zelfsturing en eigenaarschap?

Intervisie

Na elk blok is er een intervisiemoment. Intervisie is bij uitstek geschikt om met elkaar verder te onderzoeken en te oefenen. Na het eerste blok vorm je met elkaar de intervisie groepen. Intervisiemomenten plan je tijdens de opleiding.

Laten we kennismaken

Teamcoach

Opleiding tot teamcoach

Thema’s die tijdens de opleiding tot teamcoach aan bod komen

 • Levensscript en teamscript
 • Plek als begeleider
 • Leiderschap en lidmaatschap
 • Interventies en strategieën
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Communicatiepatronen in teams
 • Ethiek: trouw zijn aan jezelf
 • Implementatie en afronding
 • Systemisch kijken naar teams

Voor wie

De opleiding tot teamcoach is geschikt voor iedereen die verder wil met het begeleiden en coachen van teams. Voor begeleiders van teams die hun rol als teamcoach willen verstevigen en verdiepen, voor teamtrainers die hun ervaring willen uitbreiden en voor teamleiders die verder willen professionaliseren.

Werkwijze

We werken vanuit het ervarend leren. Dat betekent dat er een wisselwerking is tussen theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling. Je leert van en met elkaar. We werken vanuit de theorie van Transactionele Analyse en systemisch werk. Vanuit die theorieën onderzoek je welke invloed jouw plek in je gezin van herkomst is geweest en wat je daar geleerd hebt over rol, taak en samenwerken.

Vanuit het leren van en met elkaar onderga je als groep ook met elkaar de verschillende fasen van teamontwikkeling en zal het eigen teamproces als voorbeeld dienen, zo ervaar je de theorie in de praktijk. Theoretische modellen, ervaringen en reflectie wisselen elkaar af. Tijdens de praktijk dag begeleid je een team in een veranderingstraject. In de keuze van het team ben je vrij. Het mag een team zijn binnen je eigen organisatie, maar ook daarbuiten.

Opleidingsdagen

 • 09 en 10 februari 2023
 • 9 maart en 27 maart 2023
 • 17 en 18 april 2023
 • 8 mei 2023
 • 9 juni 2023
 • 20 juni 2023

Inloop telkens vanaf 9:30 uur. We starten om 10:00 uur en eindigen om 17:00 uur.

Wat krijg je

√ 3 modules met in totaal 9 opleidingsdagen

√ Praktijk dag

√ Intervisie

√ Literatuurlijst

√ Syllabus

√ Certificaat

√ Heerlijke lunch

√ Prachtige locatie met rust en ruimte

Investering

€ 3.700,00

Laten we kennismaken

Benieuwd hoe onze programma's teams beter laten samenwerken?