Samen werken of samenwerken?

Samen werken of samenwerken?

Ik had vorige week een mooi gesprek met Corine, ze ondersteunt ons bij onze marketing en strategie. We spraken over de terugkeer naar het ‘normaal’ na de Coronapandemie. Ik vertelde haar dat ik me zorgen maak omdat we, wij mensen in het algemeen en organisaties in het bijzonder, bijzonder weinig tijd nemen om de overgang van thuiswerken naar weer samen op kantoor, goed te laten verlopen. Ik hoor nauwelijks gesprekken of vragen over hoe samenwerken opnieuw vorm te geven of over hoe lessen te trekken uit de afgelopen twee jaar.

‘Dat klopt’ zei Corine en ze vertelde me dat door het thuiswerken haar collega’s meer geneigd zijn om elkaar alleen op de zoeken als er iets echt nodig is, concrete gegevens, data, input. Ruimte voor dialoog of met elkaar in gesprek gaan, is er weinig tot niet. We gingen verder met het uitwerken van het plan waar we mee bezig waren.

Hoe komt het dat we elkaar alleen opzoeken als het echt nodig is?

Dat is een gevolg van online werken en wat mij betreft eentje die we snel achter ons moeten laten. In een onlineomgeving blijkt het lastig om ruimte te maken voor een praatje pot, een spontaan gesprekje over weinig of voor het risicoloos checken van een borrelend plannetje. We doen dat minder en moeten dat, wat mij betreft, weer snel gaan oppakken. De nog-niet-direct-belanghebbende interactie, die smeerolie is in het contact, maakt nu net het verschil tussen samen werken of samenwerken.

Dat verschil tussen samen werken of samenwerken zit hem erin dat elke interactie een taakdeel en een relatiedeel heeft. Het taakdeel is het doel dat we nastreven, het product dat we moeten opleveren, de hardware. Het relatiedeel is hoe we met elkaar dat doel bereiken of dat product opleveren, de software. In dat laatste zit de meerwaarde en zorgt ervoor dat mensen slimmer, gemotiveerder en effectiever gaan werken.

Samen werken is werken op taakniveau, samenwerken is werken op taak- én relatieniveau.

Waarom is samenwerken lastig?

Er zijn vaak zeer legitieme redenen om niet voor samenwerken te kiezen. Die van mij is, ‘Als ik het alleen doe gaat het sneller’. Maar deze zijn ook zeer bruikbaar, ‘Als ik het zelf doe wordt het beter’, ‘Als ik het zelf doe hoef ik niet op mijn tenen te lopen’ of ‘Als ik het zelf doe houd ik controle’. Herkenbaar? Naast de beperkingen die online werken had en waardoor het ‘praatje zomaar’ niet van de grond kwam zijn deze belemmerde gedachten ook reden om uit de samenwerking te blijven. Deze kennen en de samenwerking op blijven zoeken maakt dat je makkelijker je doel bereikt.

Corine en ik zijn aan het samenwerken. Hoe graag ik soms ook sneller wil of denk het nu wel te weten en alleen verder te willen, we blijven van elkaar leren. Ik van al haar kennis en expertise over marketing, strategie en communicatie en zij van mijn kennis van teamontwikkeling.

Zo geven wij richting aan samenwerken.

Samen werken of samenwerken

Deel deze post!

Benieuwd hoe onze programma's teams beter laten samenwerken?