Systemisch werken met teams

Oefeningen om de samenwerking te verbeteren

In onze programma’s werken we graag met systemische interventies. Oefeningen uit het systemisch werk die inzicht geven in teamdynamieken.

Thema’s die je met systemisch werken met teams kunt onderzoeken zijn:

-Wie hoort wel en niet bij het team

-Wat houdt een team tegen in de ontwikkeling

-Hoe zijn we met elkaar in gesprek?

-Thema’s over oorsprong, geschiedenis en bestaansrecht van een team of organisatie

Systemisch werken is een benadering die zich richt op de interacties en patronen binnen een systeem, zoals een familie, een organisatie of een gemeenschap. Het geeft inzicht in hoe deze systemen functioneren en hoe de verschillende elementen binnen het systeem met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.

Systemisch werken met teams gaat uit van de veronderstelling dat problemen en uitdagingen in een systeem niet kunnen worden begrepen of opgelost door slechts naar individuele delen van het systeem te kijken, maar dat het nodig is om het systeem als geheel te bekijken. Er wordt aandacht besteed aan de relaties tussen de verschillende elementen van het systeem en de dynamiek die daarin speelt.

Systemisch werken gaat uit van een holistische benadering, waarbij het hele systeem in beschouwing wordt genomen om tot een oplossing te komen.

Volg deze link voor een mooie systemische oefening om met een team te doen.

In juni houden we een inspiratiesessie over systemische interventies en hoe je die kunt gebruiken in het werken met teams.

Systemisch werken met teams

Deel deze post!

Benieuwd hoe onze programma's teams beter laten samenwerken?