Ubuntu

Ik ben omdat wij zijn

Wat ik leerde van mijn reis door Zuid-Afrika

Begin dit jaar maakte ik een reis door Zuid-Afrika. Ik ging daarheen voor familiebezoek en om een Masterclass Persoonlijk Leiderschap te geven aan de AFDA in Durban. Daaromheen reisde ik samen met mijn gezin door het noorden en midden van Zuid-Afrika. Het was een prachtige reis met een machtige natuur, heerlijk weer en heel veel aardige mensen die we onderweg hebben ontmoet. Wie ik ook ontmoette en sprak daar, wat me opviel was de positieve instelling van al die mensen. Er sprak zoveel hoop uit alle verhalen die ik hoorde. Ik was verrast en nieuwsgierig, met de Rechargery wil ik graag teamleden beter laten samenwerken, hoe zouden de verhalen van al deze mensen mij kunnen helpen? Dat waar iedereen over sprak in Zuid-Afrika komt voort uit Ubuntu. Ubuntu is een Afrikaanse stroming, of meer een ‘way of life’ die zich richt op de verbinding tussen mensen. En dan vooral op hoe je je gedrag en acties kan afstemmen voor het welzijn van anderen.

Wat ik ook leerde

Wat ik ook leerde was hoe moeilijk het is om geen aannames te hebben.

De groep studenten waarmee ik werkte in de Masterclass Persoonlijk Leiderschap bestond uit enkel Zoeloes en kleurlingen en hoe graag ik het ook anders zou willen, er was een onbewuste aanname dat deze studenten uit een enorm achtergestelde, arme, omgeving kwamen en heel hard hebben moeten werken om hier te komen. Dat bleek niet zo te zijn. Er is een steeds groter wordende gekleurde middenklasse in Zuid-Afrika. Deze groep heeft het relatief goed en krijgt voldoende kansen en mogelijkheden.  Dat is een mooie ontwikkeling.

Waar draait Ubuntu om?

Ubuntu draait ook om verbondenheid en gemeenschapszin. Het gaat erom dat we ons verbonden voelen met de mensen om ons heen en dat we ons bewust zijn van het belang van onze relaties met anderen. Dit betekent dat we ons moeten inzetten voor het opbouwen van positieve relaties met anderen en dat we open moeten staan voor de mening en ideeën van anderen.

Gemeenschapszin

In de Nederlandse cultuur wordt vaak veel nadruk gelegd op individualisme en autonomie. Dit kan ertoe leiden dat mensen zich geïsoleerd voelen en dat er minder aandacht is voor gemeenschapszin en het belang van verbinding tussen mensen. Ubuntu kan ons helpen om meer aandacht te besteden aan de gemeenschap en om ons bewust te worden van onze relaties met anderen. Dit kan bijdragen aan een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid.

Vergeving

In de Nederlandse cultuur wordt soms veel nadruk gelegd op rechtvaardigheid en het bestraffen van fouten. Hoewel het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor onze acties, kan een nadruk op straf ook leiden tot wrok en verdeeldheid. Ubuntu kan ons leren dat vergeving een belangrijk onderdeel is van het menselijk leven. Door te vergeven kunnen we onze relaties met anderen herstellen en bijdragen aan een meer harmonieuze samenleving.

Diversiteit

De Nederlandse cultuur staat bekend om haar tolerantie en diversiteit. Toch is er soms ook sprake van discriminatie en uitsluiting van bepaalde groepen. Ubuntu kan ons helpen om ons bewust te worden van het belang van diversiteit en om ons te richten op inclusie in plaats van uitsluiting. Door te erkennen en te vieren wat ons verbindt in plaats van wat ons verdeelt, kunnen we bijdragen aan een meer inclusieve en respectvolle samenleving.

Ubuntu, ik ben omdat wij zijn

Deel deze post!

Benieuwd hoe onze programma's teams beter laten samenwerken?